Laboratoria przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Laboratoria przyszłości.

W ramach programu zakupiono do tej pory sprzęt foto-wideo, mikrokontrolery i zestawy robotów edukacyjnych.

Całkowita kwota przyznana szkole to 108 300 zł.

#LaboratoriaPrzyszłości to wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na nowoczesny sprzęt, który umożliwi rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów! Dowiedz się więcej na www.gov.pl/laboratoria

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

O października zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania.

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych.
Zawody organizowane dla zespołów, będą miały charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką.

Więcej informacji na stronie #CMI.

Zdalna szkoła

W ramach programu "Zdalna Szkoła" nasza szkoła otrzymała wsparcie w postaci 13 laptopów. Komputery trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szkoła eTwinning

Odznaka "Szkoła eTwinning" to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenienie działań, zaangażowania i osiągnięć całego zespołu eTwinning działającego w naszej szkole.