mLegitymacja szkolna

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować szkołę).

Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony oraz podpisany przez rodzica / prawnego opiekuna wniosek (do pobrania poniżej lub w sekretariacie).

  2. Dostarczyć zdjęcie legitymacyjne, które zostanie zeskanowane albo przesłać skan zdjęcia na adres mailowy szkoły lub przez dziennik elektroniczny (wielkość pliku nie może przekroczyć 5MB).

  3. Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.

  4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

wniosek_mlegitymacja.pdf
wniosek mlegitymacja.docx
zdjecia_do_ mlegitymacji.pdf

Kreator zdjęć do legitymacji

Bezpłatny Kreator Zdjęć jest przeznaczony dla uczniów, którzy planują wyrobienie szkolnej mLegitymacji.

Kreator umożliwia samodzielne wykonanie przy pomocy smartfona zdjęcia do mLegitymacji w szybki, łatwy i przyjemny sposób, bez potrzeby wizyty u tradycyjnego fotografa.