Projekt Erasmus+ Akcja 2 - Projekt Współpracy Szkół (KA229)

Projekt powstał na bazie trzynastoletniej współpracy naszych szkół w projekcie eTwinning pt. Schoolovision, który odbywał się w przestrzeni internetowej.

Postanowiliśmy spotkać się aby wspólnie się uczyć i pracować podczas wyjazdów do szkół partnerskich. Projekt zaplanowany na lata szkolne 2020/21 - 2021/22 został z powodu pandemii przesunięty o rok i będzie trwał do końca roku szkolnego 2022/23.

Strona internetowa projektu: https://twinspace.etwinning.net/102986/home

Regulamin mobilności w projekcie ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół realizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni pt. “Schoolovision on tour”.

regulamin erasmus.pdf

Szkoły Partnerskie

Freie Schule - Kassel - Niemcy

Základná škola M. R. Štefánika - Ivanka pri Dunaji - Słowacja

22. СЕУ „Георги С. Раковски“ - Sofia - Bułgaria

Osnova šola - Bistrica ob Sotli - Słowenia

Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla ich bezpośrednich uczestników, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.