Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej

Aby korzystać ze szkolnej sieci wifi pobierz i zainstaluj certyfikat ze strony: http://certyfikat.ose.gov.pl/