Dorośli i Dzieciaki, pomóżcie nakarmić psiaki i kociaki!

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w organizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu zbiórce karmy, koców, zabawek i innych rzeczy dla psów i kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Zbiórka będzie trwać do 22 grudnia. Dary można składać do kartonów znajdujących się w świetlicy szkolnej. Podarunki zostaną przekazane podopiecznym schroniska „Maja” w Bogatyni.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy )).

Nauczyciel koordynujący akcję: Iwona Marciniak

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

W czasie zdalnego nauczania biblioteka szkolna będzie otwarta:

  • we wtorki w godz. 13.00 do 15.00

  • w czwartki w godz. 12.30 do 15.00.

Ubezpieczenie uczniów 2020/21

Ubezpieczenie_2020_21.pdf

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy i bez objawów chorobowych oraz gdy on i domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez zdrowych opiekunów, bez objawów chorobowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Każda osoba z zewnątrz (tylko zdrowa) może przebywać na terenie szkoły jedynie z wyraźnej konieczności, ograniczając swoją wizytę do niezbędnego minimum i stosując obowiązujące przepisy prawa, związane z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. W szkole funkcjonują sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon – lista zaktualizowanych kontaktów dostępna w dzienniku i w sekretariacie szkoły, a także e-mail, e-dziennik).

7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest używany w sytuacji pojawienia się objawów chorobowych u ucznia lub pracownika szkoły.

8. W sytuacji pojawienia się u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest on bezzwłocznie izolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób. W zaistniałej sytuacji rodzice/opiekunowie dziecka są niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania go ze szkoły i proszeni o skonsultowanie jego stanu zdrowia z lekarzem.

9. W miarę możliwości lokalowych uczniowie nie przemieszczają się pomiędzy gabinetami lekcyjnymi. Gdy jednak występuje taka konieczność, po zmianie każdego oddziału następuje podstawowa dezynfekcja w pomieszczeniu.

10. Podczas przerw międzylekcyjnych, przed zajęciami i po nich, przebywając w częściach wspólnych budynku (korytarze, schody itp.), wszystkich obowiązują zasady wynikające z aktualnych przepisów prawa, dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (osłona ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego).

11. Na terenie placówki stale obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (m.in. po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są w miarę możliwości uprzątnięte z sal. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), wykorzystywane podczas zajęć, są odpowiednio czyszczone lub dezynfekowane.

13. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

15. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) i inne pomieszczenia są regularnie wietrzone i w razie konieczności dezynfekowane.

16. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

17. Zaleca się w czasie przerw przebywanie na świeżym powietrzu na terenie szkoły, ale także w razie możliwości w czasie zajęć z nauczycielem.

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, zgodnie z aktualnym regulaminem korzystania z zajęć świetlicowych w czasie pandemii.

21. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

22. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aplikacja STOP COVID

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji STOP COVID. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców.

Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Konwencja o Prawach Dziecka ma już 30-lat!

W konsekwencji 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, czyli ogólnoświatowy system ochrony praw dziecka.

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

Od 1 października działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów.

Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Ze specjalistami można skontaktować się także za pomocą czatu, jak i poczty e-mail. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: www.liniadzieciom.pl.

Wpłaty na Radę Rodziców

Przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców. Jest to jednorazowa opłata za rok szkolny 2018/2019 w wysokości 40zł. Można jej dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców (w tytule należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia).

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Nr konta Rady rodziców:

86 8392 0004 3903 2564 2000 0010

Zgłoszenie wypadku ucznia do ubezpieczenia 2019/20

zgloszenie_szkody_2019.pdf

„Kiedy dla rodzica priorytetem jest smartfon i komputer, dziecko zaczyna czuć się bardzo samotne. To poczucie naznacza także jego doświadczenie w innych kontekstach społecznych. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to najczęstszą konsekwencją jest utrata nadziei, że jakikolwiek dorosły zechce poświęcić im swój czas, żeby je wysłuchać i pomóc w zrozumieniu, kim są. Nastolatki natomiast zaczynają wycofywać się z życia rodzinnego i poszukują uznania, zrozumienia i bliskości na zewnątrz, bardzo często posiłkując się Internetem”

J. Juul

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców (1).pdf

Przeciwdziałanie zażywaniu "dopalaczy"

Dzięki Waszemu wsparciu przy okazji zakupów online zebraliśmy 144,65 na FaniMani.pl! Dziękujemy! Jeśli jeszcze nie korzystacie z FaniMani - dołączcie tutaj: https://fanimani.pl/sp1

#TwojedaneTwojasprawa