List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

list DKO20231009.pdf

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni

 Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Bogatyni


Nr konta 86 8392 0004 3903 2564 2000 0010

Zapraszay do korzystania z INTERNETOWEJ PLATFORMY SPECJALISTYCZNO-DORADCZEJ w ramach PROGRAMU WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. 

Zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z szerokiego spektrum pomocy i wsparcia, indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej z terenu województwa dolnośląskiego, które nieodpłatnie i bez konieczności posiadania skierowania udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dzięki uzyskaniu szybkiej i ogólnodostępnej pomocy można zapobiec pogorszeniu zdrowia  pacjentów i uniknąć hospitalizacji, która jest trudnym doświadczeniem dla młodej osoby.

Załącznik: lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla województwa dolnośląskiego. 

Dzieci w wirtualnej sieci

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”, adresowana do rodziców dzieci w wieku 7-9 lat, ukazuje wspomniane zagrożenia oraz wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu oraz uczenia właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych. 

Do pobrania na stronie: https://www.edukacja-zdrowotna.pl/

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  

Przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja, hejt w szkole i internecie. Brak zrozumienia przez dorosłych. Odebrana przez epidemię swoboda… Dramaty, które przeżywają młodzi ludzie, narastają błyskawicznie. Na pomoc medyczną trzeba długo czekać, ale wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową. Od dziś działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i specjalny czat internetowy – darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. 

Konwencja o Prawach Dziecka ma już 30-lat!

W konsekwencji 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, czyli ogólnoświatowy system ochrony praw dziecka. 

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

Od 1 października działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów.

Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Ze specjalistami można skontaktować się także za pomocą czatu, jak i poczty e-mail. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: www.liniadzieciom.pl.

Wpłaty na Radę Rodziców

Przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców. Jest to jednorazowa opłata za rok szkolny 2018/2019 w wysokości 40zł. Można jej dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców (w tytule należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia). 

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Nr konta Rady rodziców: 

86 8392 0004 3903 2564 2000 0010

„Kiedy dla rodzica priorytetem jest smartfon i komputer, dziecko zaczyna czuć się bardzo samotne. To poczucie naznacza także jego doświadczenie w innych kontekstach społecznych. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to najczęstszą konsekwencją jest utrata nadziei, że jakikolwiek dorosły zechce poświęcić im swój czas, żeby je wysłuchać i pomóc w zrozumieniu, kim są. Nastolatki natomiast zaczynają wycofywać się z życia rodzinnego i poszukują uznania, zrozumienia i bliskości na zewnątrz, bardzo często posiłkując się Internetem”

J. Juul

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców (1).pdf

Przeciwdziałanie zażywaniu "dopalaczy"

Dzięki Waszemu wsparciu przy okazji zakupów online zebraliśmy 144,65 na FaniMani.pl! Dziękujemy! Jeśli jeszcze nie korzystacie z FaniMani - dołączcie tutaj: https://fanimani.pl/sp1 

#TwojedaneTwojasprawa