Badania laryngologiczne

Zapraszamy!!! W naszej szkole badania odbędą się w piątek - 14 czerwca. Ruszamy o godzinie 8.00 :)

Rodzicu, skorzystaj z możliwości bezpłatnego badania laryngologicznego dla swojego dziecka.

Lekcje skrócone

Z powodu upałów do końca tygodnia lekcję będą skrócone.

 1. 8:00 - 8:30
 2. 8:35 - 9:05
 3. 9:10 - 9:40
 4. 9:45 - 10:15
 5. 10:20 - 10:50
 6. 11:10 - 11:40
 7. 12:00 - 12:30
 8. 12:35 - 13:05
 9. 13:10 - 13:40

Zwrot podręczników!

Termin zwrotu darmowych podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej: 7 czerwca

Za podręczniki:

 • zniszczone
 • zgubione
 • nieoddane w terminie

wystawione zostaną wezwania do zapłaty.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się według następujących etapów i terminów:

1. Zgłoszenia lub wnioski o przyjęcie do szkoły składane są w sekretariacie szkoły w terminie do 29.03.2019 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – 08.04.2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –10.04.2019 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.04. – 15.04.2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 18.04.2019 r.

wniosek z obwodu
wniosek spoza obwodu

Wpłaty na Radę Rodziców

Przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców. Jest to jednorazowa opłata za rok szkolny 2018/2019 w wysokości 40zł. Można jej dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców (w tytule należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia).

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Nr konta Rady rodziców:

86 8392 0004 3903 2564 2000 0010

Zgłoszenie wypadku ucznia do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie uczniow.pdf

„Kiedy dla rodzica priorytetem jest smartfon i komputer, dziecko zaczyna czuć się bardzo samotne. To poczucie naznacza także jego doświadczenie w innych kontekstach społecznych. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to najczęstszą konsekwencją jest utrata nadziei, że jakikolwiek dorosły zechce poświęcić im swój czas, żeby je wysłuchać i pomóc w zrozumieniu, kim są. Nastolatki natomiast zaczynają wycofywać się z życia rodzinnego i poszukują uznania, zrozumienia i bliskości na zewnątrz, bardzo często posiłkując się Internetem”

J. Juul

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców (1).pdf

Przeciwdziałanie zażywaniu "dopalaczy"

Dzięki Waszemu wsparciu przy okazji zakupów online zebraliśmy 144,65 na FaniMani.pl! Dziękujemy! Jeśli jeszcze nie korzystacie z FaniMani - dołączcie tutaj: https://fanimani.pl/sp1