Zbieramy, zbieramy... O ekologię dbamy :)

Punkt zbiórki makulatury w naszej szkole znajduje się z tyłu budynku sali gimnastycznej SP nr 1.

Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w "makulaturowe wyzwanie".

Razem możemy więcej.

Drodzy Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni serdecznie zaprasza rodziców naszych uczniów na spotkanie warsztatowe z trenerkami Instytutu Edukacji Pozytywnej w ramach realizacji projektu "Myślę pozytywnie".

Główna tematyka spotkania dotyczyć będzie komunikacji z dzieckiem:

  • Jak mówić, żeby dzieci słuchały?
  • Czy to co mówię, jest tym, co dziecko słyszy?
  • Jak stosować porozumienie bez przemocy w rozmowie z dzieckiem?
  • Jak wspierać własne dziecko? itp.

Spotkanie odbędzie się 7 maja (we wtorek) w stołówce szkolnej SP nr 1. Zaczynamy o 16.30

Prosimy o punktualne przybycie wszystkich zainteresowanych.

Do zobaczenia.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się według następujących etapów i terminów:

1. Zgłoszenia lub wnioski o przyjęcie do szkoły składane są w sekretariacie szkoły w terminie do 29.03.2019 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – 08.04.2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –10.04.2019 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.04. – 15.04.2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 18.04.2019 r.

wniosek z obwodu
wniosek spoza obwodu

Wpłaty na Radę Rodziców

Przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców. Jest to jednorazowa opłata za rok szkolny 2018/2019 w wysokości 40zł. Można jej dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców (w tytule należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia).

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Nr konta Rady rodziców:

86 8392 0004 3903 2564 2000 0010

Ulotka-o-grypie-1.pdf
Ulotka-o-grypie-2.pdf
Ulotka-o-grypie-3.pdf

Uwaga Grypa!

W związku z okresem wzmożonych zachorowań na grypę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu przedstawia główne zasady zapobiegania zachorowaniom.

Od początku roku do 07.02.2019r zgłoszono 2580 przypadków na podstawie objawów klinicznych z czego 1 potwierdzony był laboratoryjnie w kierunku grypy A (dziecko – z Bogatyni hospitalizowane w Legnicy), ponadto 2 osoby były hospitalizowane (na podstawie objawów klinicznych – bez potwierdzenia badaniami).

W ostatnich dniach zgłoszono 2 zachorowania z czego 1 to potwierdzone zachorowanie AH1N1 (hospitalizowane dziecko, które obecnie już jest w domu) i 1 potwierdzony przypadekgrypy A (dziecko niehospitalizowane - informacja w ramach współpracy z Urzędem ds. Zdrowia z Goerlitz).

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.

Zgłoszenie wypadku ucznia do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie uczniow.pdf

„Kiedy dla rodzica priorytetem jest smartfon i komputer, dziecko zaczyna czuć się bardzo samotne. To poczucie naznacza także jego doświadczenie w innych kontekstach społecznych. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to najczęstszą konsekwencją jest utrata nadziei, że jakikolwiek dorosły zechce poświęcić im swój czas, żeby je wysłuchać i pomóc w zrozumieniu, kim są. Nastolatki natomiast zaczynają wycofywać się z życia rodzinnego i poszukują uznania, zrozumienia i bliskości na zewnątrz, bardzo często posiłkując się Internetem”

J. Juul

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców (1).pdf

Przeciwdziałanie zażywaniu "dopalaczy"

Dzięki Waszemu wsparciu przy okazji zakupów online zebraliśmy 144,65 na FaniMani.pl! Dziękujemy! Jeśli jeszcze nie korzystacie z FaniMani - dołączcie tutaj: https://fanimani.pl/sp1