Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni zaprasza wszystkich rodziców dzieci z rocznika:

  • 2012 – dotyczy wszystkich dzieci
  • 2013 – (osoby chętne do zapisania dziecka do klasy 1)

zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. (Aleja Solidarności, Armii Krajowej, gen. Józefa Bema, Białogórska, Biskupia, pl. Bohaterów Warszawy, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Danuty Siedzikówny - Inki), Bolesława Chrobrego, Ignacego Daszyńskiego, Dworcowa, Dworska, Dzika, Jagiellońska, Kazimierza Jagiellończyka, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Krzywa, Kurzańska, Ludowa, 1 Maja, Mieszka I, Nadbrzeżna, Partyzantów, Piastowska, Polna, Przodowników Pracy, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Spółdzielcza, Strumykowa, Śmiała, Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Turowska, Aleja Żytawska, Generała Władysława Andersa, Włókiennicza, Wspólna, Stanisława Wyspiańskiego, Zamknięta, Zgorzelecka, Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki (nr od 1 do 59)

na spotkanie informacyjne dotyczące zapisów dzieci do klasy 1 na rok szkolny 2019/2020

Spotkanie odbędzie się dnia 04 marca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w stołówce szkolnej.

Ulotka-o-grypie-1.pdf
Ulotka-o-grypie-2.pdf
Ulotka-o-grypie-3.pdf

Uwaga Grypa!

W związku z okresem wzmożonych zachorowań na grypę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu przedstawia główne zasady zapobiegania zachorowaniom.

Od początku roku do 07.02.2019r zgłoszono 2580 przypadków na podstawie objawów klinicznych z czego 1 potwierdzony był laboratoryjnie w kierunku grypy A (dziecko – z Bogatyni hospitalizowane w Legnicy), ponadto 2 osoby były hospitalizowane (na podstawie objawów klinicznych – bez potwierdzenia badaniami).

W ostatnich dniach zgłoszono 2 zachorowania z czego 1 to potwierdzone zachorowanie AH1N1 (hospitalizowane dziecko, które obecnie już jest w domu) i 1 potwierdzony przypadekgrypy A (dziecko niehospitalizowane - informacja w ramach współpracy z Urzędem ds. Zdrowia z Goerlitz).

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.

Zgłoszenie wypadku ucznia do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie uczniow.pdf

„Kiedy dla rodzica priorytetem jest smartfon i komputer, dziecko zaczyna czuć się bardzo samotne. To poczucie naznacza także jego doświadczenie w innych kontekstach społecznych. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to najczęstszą konsekwencją jest utrata nadziei, że jakikolwiek dorosły zechce poświęcić im swój czas, żeby je wysłuchać i pomóc w zrozumieniu, kim są. Nastolatki natomiast zaczynają wycofywać się z życia rodzinnego i poszukują uznania, zrozumienia i bliskości na zewnątrz, bardzo często posiłkując się Internetem”

J. Juul

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców (1).pdf

Przeciwdziałanie zażywaniu "dopalaczy"

Dzięki Waszemu wsparciu przy okazji zakupów online zebraliśmy 144,65 na FaniMani.pl! Dziękujemy! Jeśli jeszcze nie korzystacie z FaniMani - dołączcie tutaj: https://fanimani.pl/sp1
dyz_psych.pdf

Dyżury psychologa podczas ferii zimowych