Aktualności‎ > ‎

Zmiany w obowiązku szkolnym

opublikowane: 21 sty 2016, 02:10 przez Marek Fularz

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2009, które obecnie są w I klasie szkoły podstawowej - rozpoczęły naukę jako sześciolatki w roku szkolnym 2015/2016 - mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki w I klasie również w kolejnym roku szkolnym 2016/2017 (art. 9 nowelizacji ustawy). Taki wniosek mogą złożyć według własnego wyboru do dyrektora szkoły do dnia 31 marca 2016 roku.

W związku z tym:

•dziecko od 1 września 2016 kontynuuję naukę w klasie I szkoły podstawowej,

•dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017,

•do końca roku szkolnego 2015/2016 dziecko kontynuuje naukę w klasie I, ale nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego,

•dziecko może do końca roku szkolnego 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor albo osoba kierująca wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego - jeżeli tak się stanie dyrektor lub osoba kierująca placówką informuje o tym dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,

•w przypadku nieprzyjęcia dziecka do wychowania przedszkolnego kontynuuje w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły podstawowej.


Analogiczne uprawnienie jak rodzicie dzieci klas I otrzymali rodzice dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 r., które w tym roku szkolnym poszły do drugiej klasy. Także w tym przypadku na wniosek rodziców będą mogły kontynuować naukę w tej samej klasie w kolejnym roku (art. 11 nowelizacji). Taki wniosek mogą złożyć według własnego wyboru do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.

W związku z tym:

•dziecko od 1 września 2016 kontynuuję naukę w klasie II,

•do końca roku szkolnego 2015/2016 dziecko kontynuuje naukę w klasie II, ale nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.


Od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7-letnich, po odbyciu wcześniej obowiązku przedszkolnego w wieku 6 lat. Rodzice jednak mają prawo zapisać do I klasy szkoły podstawowej dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:

•korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

albo

•posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Comments