Aktualności‎ > ‎

REGULAMIN ROZLICZANIA OPŁAT ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

opublikowane: 2 gru 2015, 02:33 przez Marek Fularz   [ zaktualizowane 5 wrz 2016, 06:25 ]

REGULAMIN

ROZLICZANIA OPŁAT ZA OBIADY

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W BOGATYNI

 ZAPISY

 Ucznia na obiady zapisuje osobiście rodzic/opiekun u kierownika świetlicy.

 WPŁATY

 Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

Termin wpłaty na kolejny miesiąc upływa ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.

Wyjątek stanowi wrzesień, kiedy płatność będzie wymagana na początku

i na końcu miesiąca.

W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane z pierwszym dniem miesiąca, za który brak wpłaty.

Wpłat można dokonać u kierownika świetlicy lub intendenta.

 ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI / ODPISY

 W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności,

pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności w dniu absencji do godziny 9.00 pod numerem telefonu:

 

kierownik świetlicy – 75 77 32 481 wew. 15

intendent - 75 77 32 481 wew. 18

lub osobiście w gabinecie kierownika świetlicy.

 

Nieobecności zgłoszone po godzinie 9.00 będą odliczane od dnia następnego.

Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic.

Wychowawca odwołuje obiady uczniów tylko wtedy, gdy klasa jedzie

na wycieczkę.

Absencja winna zawierać konkretne daty początku i zakończenia nieobecności

na posiłkach.

Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres.

Comments