Aktualności‎ > ‎

Kryteria rekrutacji na zajęcia w projekcie "Praktyczny TIK"

opublikowane: 12 wrz 2017, 23:43 przez Marek Fularz

Równaj w górę - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas 1-3, 4-5 oraz 6

Kryteria:

 1. Ocena z matematyki na zakończenie roku szkolnego 2016/17: ocena pozytywna uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego - 3p.,ocena dopuszczająca - 2p.,ocena dostateczna - 1p.
 2. Opinia wychowawcy – wskazanie na negatywny stosunek ucznia do nauki, brak motywacji–2p.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego–1p.
 4. Zachowanie proporcji adekwatnej do ogólnej liczby uczniów w podziale wg płci. Minimalna liczba dziewcząt w grupie stanowić będzie 40%.

Praktyczna matematyka - koło matematyczne dla klas 1-3

Kryteria:

 1. Udział ucznia w zajęciach o podobnej tematyce w roku 2016/17–3p.
 2. Opinia nauczyciela naucz. Zintegrowanego oceniająca zainteresowania ucznia– 0- 3p.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego–1p.
 4. Zachowanie proporcji adekwatnej do ogólnej liczby uczniów w podziale wg płci. Minimalna liczba dziewcząt w każdej grupie stanowić będzie 40%

O klasę wyżej - koło matematyczne dla uzdolnionych w klasach 4-5 oraz 6

Kryteria:

 1. Ocena z matematyki na zakończenie r. szkol. 2016/17: ocena celująca - 2p., ocena b. dobra - 1p.
 2. Osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach matem.: mjejsce 1–3 - 3p. za każdy konkurs, udział bez sukcesów – 1p. za każdy konkurs.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego–1p.
 4. Zachowanie proporcji adekwatnej do ogólnej liczby uczniów w podziale wg płci. Minimalna liczba dziewcząt w każdej grupie stanowić będzie 40%.

Koło przyrodnicze dla uczniów z klas 1-3, 4-5 oraz 6

Kryteria:

 1. Udział ucznia w zajęciach o podobnej tematyce w roku 2016/17 – 3p.
 2. Opinia nauczyciela odpowiednio nauczania zintegrowanego lub przyrody oceniająca zainteresowania ucznia– 0- 3p.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego–1p.
 4. Zachowanie proporcji adekwatnej do ogólnej liczby uczniów w podziale wg płci. Minimalna liczba dziewcząt w każdej grupie stanowić będzie 40%

Koło informatyczne z elementami robotyki dla uczniów z klas 1-3, 4-5 oraz 6

Kryteria:

 1. Udział ucznia w zajęciach o podobnej tematyce w roku 2016/17–3p.
 2. Opinia nauczyciela zaj. komputerowych oceniająca zainteresowania ucznia– 0- 3p.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego–1p.
 4. Zachowanie proporcji adekwatnej do ogólnej liczby uczniów w podziale wg płci. Minimalna liczba dziewcząt w każdej grupie stanowić będzie 40%
Comments