Aktualności‎ > ‎

Drodzy Rodzice !

opublikowane: 25 lis 2015, 23:23 przez Marek Fularz
W imieniu Rady Rodziców, która jest reprezentacją rodziców wszystkich dzieci uczących się w naszej „Jedynce”, chciałabym przedstawić zakres naszego działania i mam nadzieję, że zachęci to Państwa do wsparcia finansowego naszej szkoły, a więc poprawi komfort nauki naszych dzieci.
Na obecny rok szkolny wysokość składki ustaliliśmy na poziomie 40 zł od rodziny za cały rok. Mamy świadomość, że nie każdego stać na zapłacenie, jednak pragnę podkreślić, że nie ma konieczności wpłaty całej kwoty jednorazowo. Rozłożenie jej na raty, pozwoli zmniejszyć obciążenie domowych budżetów.
Wsparcie finansowe Rady Rodziców jest całkowicie dobrowolne, a każda, nawet najmniejsza wpłata, będzie dla nas dodatkowym wsparciem w realizacji naszych celów.
Prosząc o wsparcie wyjaśnić wypada, na co przeznaczone będą Państwa pieniądze.
Otóż w całości wracają one do naszych dzieci – uczniów tej Szkoły – w postaci dofinansowania do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, nagród wręczanych na koniec roku szkolnego uczniom, osiągającym wysokie wyniki w nauce, wsparcia dla najuboższych dzieci w zakresie dofinansowania ich wycieczek organizowanych przez poszczególne klasy, przywitanie pierwszoklasistów w formie małej pamiątki, czy organizowanie wyjść czy imprez wewnętrznych w postaci teatrzyków czy koncertów. Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców zasilają także działalność Samorządu Uczniowskiego, który organizuje wiele imprez i podejmuje szereg ciekawych inicjatyw, mających na celu uatrakcyjnienie nauki w naszej Szkole (wszelkie turnieje, konkursy, zabawy, dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole, itp.).
Budżet państwowy ani samorządowy w naszym kraju nie jest w stanie zaspokoić w całości potrzeb szkoły oraz naszych dzieci, a wiemy jak cieszą się one choćby z drobnej nagrody za udział w konkursie lub za osiągnięcie wysokich wyników w nauce. Ale to wszystko niestety kosztuje. Bez Państwa wsparcia nie uda nam się zrealizować wszystkich zamierzonych działań w tak szerokim zakresie.
My, jako Rada Rodziców, obiecujemy, że czynić będziemy starania o pozyskanie dodatkowych funduszy od okolicznych przedsiębiorców. Już dziś możemy się pochwalić pozyskanymi od Elektrowni Turów nagrodami w konkursie plastycznym, który odbył się w naszej szkole... i na tym nie koniec. Zorganizowaliśmy również zbiórkę makulatury, którą sprzedamy i zasilimy konto naszej Rady.
Pomóżcie nam, wspólnie ze szkołą, zorganizować i uatrakcyjnić naszym dzieciom naukę, wychowanie, zabawę i bezpieczeństwo. Sprawmy, by nasze dzieci chętnie przebywały w swojej szkole.
Składki można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe rady:
86-8392-0004-3903-2564-2000-0010  Łużycki Bank Spółdzielczy, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1.
Wpłacać można również w ratach, np. ustawiając przelewy po 5 zł miesięcznie. 
Wpłacając na konto Rady Rodziców na dowodzie wpłaty prosimy umieścić:
nazwisko ucznia oraz klasę.
Za dokonane wpłaty w imieniu dzieci - dziękujemy!
Rada Rodziców
Comments